EET & DRINKLOKAAL

DE KEI

Bekijk ons afhaalmenu & bestel snel

Of reserveer hier plek op het (overdekte)terras

Over

De

Kei

De Kei van Hilversum is een zwerfkei op de hoek van de ‘s-Gravelandseweg en Schoutenstraat in Hilversum. De Zweedse zwerfsteen van biotiet-graniet dateert uit de voorlaatste ijstijd, het Saalien (370.000-130.000 v. Chr.)

De 13.000 kg wegende kei werd in 1916 gevonden op de Westerheide bij de Aardjesberg, bij de aanleg van een fietspad van de Crailosebrug naar het Sint Janskerkhof in Laren. De Aardjesberg ligt ten oosten van de Nieuwe Crailoseweg en is onderdeel van heuvelrug de Lange Heul.

In de Middeleeuwen werd de kei gebruikt als grensmarkering van de banscheiding tussen Hilversum en Laren. Restanten van deze enkele kilometers lange lage aarden wal, de Varkensdrift, zijn nog in het landschap te herkennen. De steen werd later “De Zwerver” genoemd.

De zwerfkei werd voor tien gulden gekocht van Stad en Lande van Gooiland door oud-wethouder van Hilversum, Jelle Hingst. Deze wilde de steen in zijn tuin aan de Utrechtseweg laten plaatsen. Door de hoge transportkosten zag hij van het plan af zodat de kei bleef liggen op de Aardjesberg.

In 1921 werd de steen door Floris Vos, erfgooier en directeur van Oud Bussem, verplaatst naar het centrum van Hilversum. De kei werd daartoe met de hand uitgegraven. Vervolgens werd het gevaarte met vijzels op rails gelegd en op een platte wagen getrokken. Een grote tractor met rupsbanden van Oud-Bussem trok het gevaarte tot Hilversum. Toen de tractor het begaf werd de kei door vrachtwagens naar het Keipleintje getrokken.

Op 13 augustus 1921 werd de Kei na een officiële intocht op enkele kleinere zwerfstenen geplaatst. Deze keitjes waren aan het begin van de 19e eeuw opgedolven uit de Boomberg.

In 1971 werd de kei een stukje verplaatst, waarna hij in mei 2007 definitief opgesteld werd op de huidige plek -vlak naast ons terras- en is sindsdien ook van onderaf verlicht.

In 1965 opende het eet- en drinklokaal haar deuren, eerst onder de naam Atlanta, later als Eetcafe De Kei en nu dus als Eet & Drinklokaal De Kei. Zo zijn wij al heel lang verbonden aan het mooie Keiplein en weet iedereen uit de wijde omgeving ons te vinden.<br><br>

5/5
Secured By miniOrange